2 Na2S-II + 2 O20 + H2O Na2S2IIO3-II + 2 NaOH

S-II - 4 e- SII
O0 + 2 e- O-II

Zmeniť oxidačné čísla