2 Na0 + 2 H2IO 2 NaIOH + H20

Na0 - 1 e- NaI
HI + e- H0

Zmeniť oxidačné čísla