2 Na0 + Cl20 2 NaICl-I

Na0 - 1 e- NaI
Cl0 + e- Cl-I

Zmeniť oxidačné čísla