2 KOH + H2SO4 K2SO4 + 2 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): KOH je báza, H2SO4 je kyselina.