2 KNVO3-II 2 KNIIIO2 + O20

NV + 2 e- NIII
O-II - 2 e- O0

Zmeniť oxidačné čísla