2 KMnVIIO4 + 5 KNIIIO2 + 3 H2SO4 5 KNVO3 + K2SO4 + 2 MnIISO4 + 3 H2O

MnVII + 5 e- MnII
NIII - 2 e- NV

Zmeniť oxidačné čísla