3 K2MnVIO4 + 2 H2O 2 KMnVIIO4 + MnIVO2 + 4 KOH

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 MnVI - 2 e- 2 MnVII (oxidace)

MnVI + 2 e- MnIV (redukcie)

Zmeniť oxidačné čísla