3 Hg0 + 8 HNVO3 3 HgII(NO3)2 + 2 NIIO + 4 H2O

Hg0 - 2 e- HgII
NV + 3 e- NII

Zmeniť oxidačné čísla