H2SO3 + 2 KOH K2SO3 + 2 H2O

Zmeniť oxidačné čísla