H2O2-I + 2 KI-I + H2SO4 I20 + K2SO4-II + 2 H2O

O-I + e- O-II
I-I - 1 e- I0

Zmeniť oxidačné čísla