4 FeIIS2-I + 11 O20 8 SIVO2-II + 2 Fe2IIIO3

FeII - 1 e- FeIII
S-I - 5 e- SIV
O0 + 2 e- O-II

Zmeniť oxidačné čísla