3 Fe0 + 8 HNVO3 3 FeII(NO3)2 + 2 NIIO + 4 H2O

Fe0 - 2 e- FeII
NV + 3 e- NII

Zmeniť oxidačné čísla