CuSO4 + 4 NH3 [Cu(NH3)4]SO4

Zmeniť oxidačné čísla