3 CuIIO + 2 N-IIIH3 3 Cu0 + N20 + 3 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CuO je kyselina, NH3 je báza.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 CuII + 6 e- 3 Cu0 (redukcie)

2 N-III - 6 e- 2 N0 (oxidace)

Zmeniť oxidačné čísla