3 CuIIO + 2 N-IIIH3 3 Cu0 + N20 + 3 H2O

CuII + 2 e- Cu0
N-III - 3 e- N0

Zmeniť oxidačné čísla