3 Cu0 + 8 HNVO3 3 CuII(NO3)2 + 4 H2O + 2 NIIO

Cu0 - 2 e- CuII
NV + 3 e- NII

Zmeniť oxidačné čísla