Cu + HCl Ø

Táto reakcia neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Cu.