3 Cl20 + 6 KOH 5 KCl-I + KClVO3 + 3 H2O

Cl0 + e- Cl-I
Cl0 - 5 e- ClV

Zmeniť oxidačné čísla