2 CaSVIO4 + C0 2 CaO + 2 SIVO2 + CIVO2

SVI + 2 e- SIV
C0 - 4 e- CIV

Zmeniť oxidačné čísla