3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Zmeniť oxidačné čísla