Au + H2SO4 Ø

Táto reakcia neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Au.