3 As2IIIS3-II + 28 HNVO3 + 4 H2O 6 H3AsVO4 + 9 H2SVIO4 + 28 NIIO

AsIII - 2 e- AsV
S-II - 8 e- SVI
NV + 3 e- NII

Zmeniť oxidačné čísla