2 Al0 + 2 NaOHI + 6 H2IO 2 Na[AlIII(OHI)4] + 3 H20

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: Na[Al(OH)4] je vznikajúci komplex.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 HI + 6 e- 6 H0 (redukcie)

2 Al0 - 6 e- 2 AlIII (oxidace)

Zmeniť oxidačné čísla