2 Al0 + 6 HICl 2 AlIIICl3 + 3 H20

Al0 - 3 e- AlIII
HI + e- H0

Zmeniť oxidačné čísla