3 NaNIIIO2 + 2 K2CrVIO4 + 5 H2SO4 3 NaNVO3 + Cr2III(SO4)3 + 2 K2SO4 + 5 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): K2CrO4 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 NIII - 6 e- 3 NV (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

Zmeniť oxidačné čísla