3 NaNIIIO2 + 2 K2CrVIO4 + 5 H2SO4 3 NaNVO3 + Cr2III(SO4)3 + 2 K2SO4 + 5 H2O

NIII - 2 e- NV
CrVI + 3 e- CrIII

Zmeniť oxidačné čísla