Mg3(PO4)2 + H2 Ø

Táto reakcia neprebieha, keďže Mg je reaktívnejšie než H2.