6 KBr-I + K2Cr2VIO7 + 7 H2SO4 3 Br20 + Cr2III(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O

Br-I - 1 e- Br0
CrVI + 3 e- CrIII

Zmeniť oxidačné čísla