K2Cr2VIO7 + 3 SIVO2 + H2SO4 2 KCrIII(SVIO4)2 + H2O

CrVI + 3 e- CrIII
SIV - 2 e- SVI

Zmeniť oxidačné čísla