4 K2Cr2VIO7 + 27 KCl-I + 16 H2O 3 KClVIIO4 + 8 CrIIICl3-I + 32 KOH

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 Cl-I - 24 e- 3 ClVII (oxidace)

8 CrVI + 24 e- 8 CrIII (redukcie)

Zmeniť oxidačné čísla