CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CuO je báza, H2SO4 je kyselina.