3 C2-IIH5OH + 2 K2CrVIO4 + 5 H2SO4 Cr2III(SO4)3 + 3 C-IIIH3CIHO + 2 K2SO4 + 8 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): K2CrO4 je báza, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 C-II - 9 e- 3 CI (oxidace)

3 C-II + 3 e- 3 C-III (redukcie)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

Zmeniť oxidačné čísla