6 Zn0 + As2IIIO3 + 6 H2SO4 6 ZnIISO4 + 2 As-IIIH3 + 3 H2O

Zn0 - 2 e- ZnII
AsIII + 6 e- As-III

Cambiar números de oxidación