2 SIVO2 + O20 2 SVIO3-II

SIV - 2 e- SVI
O0 + 2 e- O-II

Cambiar números de oxidación