S0 + O20 SIVO2-II

S0 - 4 e- SIV
O0 + 2 e- O-II

Cambiar números de oxidación