3 Pb0 + 8 HNVO3 3 PbII(NO3)2 + 2 NIIO + 4 H2O

Pb0 - 2 e- PbII
NV + 3 e- NII

Cambiar números de oxidación