2 Na2S2IIO3 + I20 Na2S45/2O6 + 2 NaI-I

SII - 1/2 e- S5/2
I0 + e- I-I

Cambiar números de oxidación