Na2B4O7 + 2 HCl + 5 H2O 4 H3BO3 + 2 NaCl

Cambiar números de oxidación