2 Mg0 + O20 2 MgIIO-II

Mg0 - 2 e- MgII
O0 + 2 e- O-II

Cambiar números de oxidación