4 Mg0 + 10 HNVO3 4 MgII(NO3)2 + N2IO + 5 H2O

Mg0 - 2 e- MgII
NV + 4 e- NI

Cambiar números de oxidación