Mg0 + 2 HICl H20 + MgIICl2

Mg0 - 2 e- MgII
HI + e- H0

Cambiar números de oxidación