2 KMnVIIO4 + 5 H2S-II + 3 H2SVIO4 5 S0 + 2 MnIISVIO4 + K2SO4 + 8 H2O

MnVII + 5 e- MnII
S-II - 2 e- S0
S-II - 8 e- SVI
SVI + 6 e- S0

Cambiar números de oxidación