K2Cr2VIO7 + 14 HCl-I 2 CrIIICl3 + 3 Cl20 + 2 KCl + 7 H2O

CrVI + 3 e- CrIII
Cl-I - 1 e- Cl0

Cambiar números de oxidación