2 HNVO3 + 3 H2S-II 2 NIIO + 4 H2O + 3 S0

NV + 3 e- NII
S-II - 2 e- S0

Cambiar números de oxidación