16 HCl-I + 2 KMnVIIO4 5 Cl20 + 2 MnIICl2 + 2 KCl + 8 H2O

Cl-I - 1 e- Cl0
MnVII + 5 e- MnII

Cambiar números de oxidación