H2SVIO4 + 8 HI-I 4 I20 + H2S-II + 4 H2O

SVI + 8 e- S-II
I-I - 1 e- I0

Cambiar números de oxidación