2 H2O2-I 2 H2O-II + O20

O-I + e- O-II
O-I - 1 e- O0

Cambiar números de oxidación