2 H2IO-II 2 H20 + O20

HI + e- H0
O-II - 2 e- O0

Cambiar números de oxidación