2 FeIIICl3 + H2S-II 2 FeIICl2 + S0 + 2 HCl

FeIII + e- FeII
S-II - 2 e- S0

Cambiar números de oxidación