Fe0 + 2 HICl FeIICl2 + H20

Fe0 - 2 e- FeII
HI + e- H0

Cambiar números de oxidación