Cr2VIO72- + 14 H+ + 6 e- 2 (CrIII)3+ + 7 H2O

CrVI + 3 e- CrIII

Cambiar números de oxidación