Cr2IIIO3 + 3 KNVO3 + 4 KOH 2 K2CrVIO4 + 3 KNIIIO2 + 2 H2O

CrIII - 3 e- CrVI
NV + 2 e- NIII

Cambiar números de oxidación